Ansatte

Bjørnehiet

Revehiet

Ulvehiet

Andre ansatte

Vibeke Brattli

Stilling: Styrer
47485070
vibeke@hamnafriluftsbarnehage.no