Velkommen til Hamna Friluftsbarnehage

Hamna Friluftsbarnehage er en foreldreeid barnehage med plass til 54 barn i alderen 0 - 6 år. Vi holder til i Otervegen 35 og i lavvoen vår i fjæra.

Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien og har sammen med Slettaelva, Domkirkens, Barnehagen Hundre og Norrøna barnehage dannet nettverket Tromsø2020 - et lærende barnehagenettverk. Gjennom vår visjon "Barnehager i aktivitet for framtidens Tromsø" jobber vi for å utvikle barnehagene våre ved faglig utvikling av den enkelte medarbeider.

Vi jobber prosjektorientert sammen med barna. I år har vi valgt å ha "Naturen i Bjørnebekken" som utgangspunkt for våre prosjektarbeid. Her er det prosessen som er viktig å jobbe med, og barna får fordype seg med ulike matrialer og opplevelser. Vi har fokus på at rommene gjenspeiler det vi arbeider med. Underveis i prosjektene dokumenterer vi det som skjer gjennom bruk av bilder, film, tekst og ved å ta vare på barnas arbeider.