Nyheter

 • Ledige barnehageplasser fra høsten 2021

  Vi har ledige plasser fra høsten av. Søknadsfrist er 01. mars. Ta gjerne kontakt med styrer Vanja Engstad på telefon 47 48 50 70 for å avtale et besøk for å se hvordan vi har det i den flotte barnehagen vår. https://www.tromso.kommune.no/soek-barnehageplass.4545556-377475.html

  15.02.2021 15.27
 • Psykososialt barnehagemiljø

  01.01.2021 kom en lovendring i barnehageloven som skal ivareta barnas psykososiale barnehagemiljø. § 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid § 42Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

  15.01.2021 12.50
 • Språkstimulering

  Eventyret om Hvorfor bjørnen ble stubbrumpet

  29.10.2020 14.30
 • Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling

  Familier med samlet inntekt under 574 750 kroner kan søke om redusert betaling i barnehage. I tillegg har familier med inntekt under 566 100 kroner rett til gratis kjernetid for barn født 2018 eller tidligere (fire siste år i barnehagen). Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett barnehageår utgjør mer en 6 % av husholdningen. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad. For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni.

  08.05.2020 09.17
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Turområde

Avdelingene utvikler faste turområder som ofte besøkes. Det er spennende å komme tilbake til ulike årstider, følge med om småfugler har flyttet inn i fuglehusene, og å spise dagens turmat.