Nyheter

 • Ledige barnehageplasser fra høsten 2021

  Vi har ledige plasser fra høsten 2021. Vi kan fortløpende tilby plasser. Ta gjerne kontakt med styrer Vanja Engstad på telefon 47 48 50 70 for å avtale et besøk for å se hvordan vi har det i den flotte barnehagen vår. https://www.tromso.kommune.no/soek-barnehageplass.4545556-377475.html

  15.02.2021 16.14
 • Psykososialt barnehagemiljø

  01.01.2021 kom en lovendring i barnehageloven som skal ivareta barnas psykososiale barnehagemiljø. § 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid § 42Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

  15.01.2021 12.50
 • Språkstimulering

  Eventyret om Hvorfor bjørnen ble stubbrumpet

  29.10.2020 14.30
 • Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling

  Familier med samlet inntekt under 574 750 kroner kan søke om redusert betaling i barnehage. I tillegg har familier med inntekt under 566 100 kroner rett til gratis kjernetid for barn født 2018 eller tidligere (fire siste år i barnehagen). Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett barnehageår utgjør mer en 6 % av husholdningen. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad. For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni.

  08.05.2020 09.17
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Turområde

Avdelingene utvikler faste turområder som ofte besøkes. Det er spennende å komme tilbake til ulike årstider, følge med om småfugler har flyttet inn i fuglehusene, og å spise dagens turmat.