Velkommen til Hamna Friluftsbarnehage

Hamna Friluftsbarnehage er en 3 avdelings foreldreeid barnehage for barn i alderen 0 - 6 år. Vi holder til i Otervegen 35, og i lavvoen vår i fjæra.

Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien og har sammen med Slettaelva, Domkirkens, Barnehagen Hundre og Norrøna barnehage dannet nettverket ReTRo - et lærende barnehagenettverk. Gjennom vår visjon "Barnehager i aktivitet for framtidens Tromsø" jobber vi for å utvikle barnehagene våre ved faglig utvikling av den enkelte medarbeider.

Vi jobber prosjektorientert sammen med barna, og har "Barns møte med naturen" som utgangspunkt for våre prosjekter. Her er det prosessen som er viktig, og barna får fordype seg med ulike matrialer og opplevelser. Vi er mye på tur i nærområdet, og det er med på å gi inspirasjon til ulike prosjektarbeid. Hengekøyene er flittig brukt, både på tur og ute i barnehagen. Vi er mye ute, og for tiden har barna utestart annen hver dag

Vi har fokus på at rommene gjenspeiler det vi arbeider med. Underveis i prosjektene dokumenterer vi det som skjer gjennom bruk av bilder, film, tekst og ved å ta vare på barnas arbeider.

 

Velkommen til Hamna Friluftsbarnehage