Overgang barnehage- skole

Hakkespettene er de eldste barna i barnehagen, og det siste året i barnehagen forbereder vi barna på overgang til skolen.

Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en god sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at dette skjer. I barnehagen skal barna bli introdusert for bøker, leker og spill, som også finnes i skole og SFO. Boken «Bukkene Bruse begynner på skolen», spillet «Se hva jeg kan» og leken «knutemor» er overgangsobjekter som barna møter både i barnehagen og på skolen/ SFO. Ved behov for tilrettelegging for enkeltbarn, gjøres det i nært samarbeid med barnets foresatte. 

Siste året i barnehagen er barna med i Hakkespettklubben. Formålet med klubben er at barna skal ha et spennende siste år i barnehagen, der de utvikler selvstendighet og bygger samhold innad i gruppa. Barns medvirkning er sentral og de får være med å planlegge innholdet i klubben. Barna får fordype seg i prosjekter, gå på turer, vi har svømming og barna får leke med tall, bokstaver og begreper. Det siste halve året er de med i Vennskapsgrupper med alle barna som de skal begynne på skolen sammen med. De kommer da fra alle barnehagene i området og de har 6 treff fra mars til juni. Flere av møtene legges til skolene/ skolegårdene, slik at barna får bli godt kjent med skoleområdet. Det blir også besøk inne på skolene og SFO. Egen mal for planlegging av vennskapsgruppene finnes i alle barnehagene i Hamna.