Nyttige lenker

Her er noen nyttige lenker

Utdanningsdirektoratet. Her finner man blant annet rammeplan for barnehage, smitteveilederne og annen aktuell teamtikk for barnehage : Udir

Folkehelse instituttetFhi

Tromsø Kommune, søknad om redusert foreldrebetaling: https://www.tromso.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling-barnehageplass

IBID SA er et samvirkeforetak som eies 32 private idelle barnehager rundt i landet. Barnehagene er selvstendige barnehager, men har valgt å knytte seg tettere sammen gjennom foretaket. Les mer om Ibid her: Ibid

 Foreldreutvalget for barnehager (FUB) https://foreldreutvalgene.no/fub/

Bufdir med nyttig informasjon og tips til foreldre: https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/