Nyheter

 • Psykososialt barnehagemiljø

  01.01.2021 kom en lovendring i barnehageloven som skal ivareta barnas psykososiale barnehagemiljø. § 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid § 42Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

  15.01.2021 12.50
 • Språkstimulering

  Eventyret om Hvorfor bjørnen ble stubbrumpet

  29.10.2020 14.30
 • Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling

  Familier med samlet inntekt under 574 750 kroner kan søke om redusert betaling i barnehage. I tillegg har familier med inntekt under 566 100 kroner rett til gratis kjernetid for barn født 2018 eller tidligere (fire siste år i barnehagen). Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett barnehageår utgjør mer en 6 % av husholdningen. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad. For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni.

  08.05.2020 09.17
 • Råd og informasjon om korona viruset fra Tromsø Kommune

  Også vår barnehage holder stengt i disse dager. Informasjon fra Tromsø Kommune vedrørende korona smitte er vedlagt

  15.03.2020 15.30
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Turområde

Avdelingene utvikler faste turområder som ofte besøkes. Det er spennende å komme tilbake til ulike årstider, følge med om småfugler har flyttet inn i fuglehusene, og å spise dagens turmat.