Språkstimulering

Eventyret om Hvorfor bjørnen ble stubbrumpet

På Ulvehiet jobber de for tiden med eventyret om Hvorfor bjørnen ble stubbrumpet. I den forbindelse har en av pedagogene laget en temakoffert, der barna får eventyret presentert med konkreter, før de selv kan leke med figurene. Gjennom bruk av konkreter er man med på å forsterke det verbale språket, noe som kan være en støtte i språkopplæringen. Vi bruker ofte bilder eller konkreter/ ting som et supplement til det verbale språket hverdagsaktiviteter og i lek.