Ledige barnehageplasser fra høsten 2021

Vi har ledige plasser fra høsten 2021. Vi kan fortløpende tilby plasser. Ta gjerne kontakt med styrer Vanja Engstad på telefon 47 48 50 70 for å avtale et besøk for å se hvordan vi har det i den flotte barnehagen vår. https://www.tromso.kommune.no/soek-barnehageplass.4545556-377475.html

Barnehagen er er Reggio Emilia inspirtert og har fokus på friluftsliv. Barna er mye ute, vi er på turer i nærområdet, lager lunsj på bål og barna undersøker og undrer seg over ting de oppdager i naturen. Barna skal få oppleve mestringsfølelse, samt utfordringer tilpasset barnets alder og nivå. Vi har stabile,  engasjerte og dyktige pedagoger og pedagogiske medarbeidere. Barnehagen har egen lavvo i fjæra ved renseanlegget, og her er en gruppe barn, fast 2 dager i uka. 

Vårt hovdemål er å skape et trygt og godt miljø der barna får påvirke sin egen hverdag. Vi har fokus på inkludering og at alle skal vi sett og hørt. Barns medvirkning er viktig, og barna skal få erfare at de har innflytelse for det som skjer i hverdagen, innen for trygge rammer. 

Barna deltar i planting og høsting av grønnsaker og vi har fokus på sporløs ferdsel når vi er på tur.

Hos hos står leken sentralt. Leken er barnas viktigste aktivitet og uttrykksform. Til inspirasjon i leken bruker vi barnas erfaringerm samtidig som vi gir de nye opplevelser gjennom turer og aktiviteter i barnehagen. Sanger, fortellinger og bøker er også med på å gi leken innhold. Rommene bidrar "som den tredje pedagog" med at vi innreder og skaper spenneden lekemiljøer utifra barnas interesser, eller det skapes lekemijøer tilknyttet prosjekter vi holder på med. 

For å søke plass bruker du søkerportalen hos tromsø kommune: 

https://www.tromso.kommune.no/soek-barnehageplass.4545556-377475.html

 

 

 

Tilstedeværede voksne som skaper gode opplevelser for barna

Naturen tas med inn, og er med på å skape lekemiljøer

Rommet som den tredje pedagog. Vi skpaer spennende lekemiljøer

Ypperlig å hvile i hengekøya under tarpen

 HVor mange snegler kan du holde på en gang?