Ledigebarnehageplasser

Vi har ledige barnehageplasser

Er du nysgjerrig på barnehagen vår? Kom gjerne innom for å hilse på, og se hva vi kan tilby.Ta kontakt med styrer Vanja Engstad på telefon 91306254 dersom du har spørsmål.