Hamna Friluftsbarnehage er det nye navnet

Hamna Friluftsbarnehage er det nye navnet. Vi jobber stadig med å utvikle uteområdet og nå er det utvikling av egen turløype inne på barnehagens område som er under utarbeidelse. Siden 2005 har vi hatt egen friluftsavdeling, den er populær blant barn, foreldre og ansatte på grunn av et unikt tilbud der barna har tilhold ved lavvoen vår i fjæra hele barnehagedagen. Tilbudet skal gjøres kjent for alle som ønsker et friluftstilbud for sine barn i Hamna-området. Barnehagen ligger i Otervegen som er et rolig boligområde, uten gjennomgangstrafikk. På barnehagens område er det klatretrær, en liten bekk å leke ved, flere typer bær og kupert terreng med varierte aktivitetstilbud.